Avame 9. juuni 2018!

Täna, 16. novembril algas SEB ja Lottemaa loodud suur üle-eestiline leiutamisvõistlus mille eesmärgiks on populariseerida Eesti noorte seas ettevõtlust ja innovatsiooni. Leiutamisvõistluse raames saab algatatud leiutamise akadeemia, kus kõik noored ja nende juhendajad saavad soovi korral lugemis- ja videomaterjali leiutamisest. Konkursil on viis peaauhinda ning publiku lemmiktöö püstitatakse Lottemaa teemaparki uudistamiseks kõigile külastajatele.

 

„Leiutamishuvi, uudishimu ja katsetamine on üks tugevaim jõud, mis viib meie ühiskonda edasi ning sellepärast on leiutamiskonkurss meie jaoks väärtuslik algatus. Samuti usume, et Lottel on Eesti brändina suur tulevik ning sellepärast on meil hea meel toetada ka Lottemaa tegevuste laienemist,“ kommenteerib leiutamiskonkursi loomist SEB juhatuse esimees Allan Parik.

 

”Eesti Teadusagentuur korraldab riiklikku õpilasleiutajate konkurssi juba alates aastast 2008 ning meil on hea meel toetada teisi samalaadseid ettevõtmisi. Et tublisid noori leiutajaid tuleb iga aastaga juurde kõikjalt üle Eesti, näitab see innovaatilise ja ettevõtliku mõtteviisi levimise kasvu meie ühiskonnas“, kommenteerib konkursi toetamist omalt poolt riikliku konkursi koordinaator Margit Lehis teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonnast.

 

Lottemaa suur leiutamiskonkurss saab alguse 16. novembril ning oma leiutisi saavad 6- kuni 18-aastased noored esitada kuni 15. märtsini 2018 Eesti Teadusagentuuri ja Lottemaa kodulehe kaudu. Oodatud on nii individuaalsed kui ka rühmatööd (4 noort + 1 juhendaja) ning lisainfot konkursi ja selle tingimuste kohta saab Lottemaa kodulehelt www.lottemaa.ee/leiutamisvoistlus-2018. Samal lehel on võimalik tutvuda inspiratsioonivideotega leiutamisest, saada lisainfot leiutamistöö korraldusest ning leida juhiseid oma tööle eesmärgi seadmiseks.

 

Konkursi võitjatena valitakse välja viis parimat leiutist, mille autorid saadetakse preemiana inspireerival reisile. Viie parima seast saab publik valida oma lemmikleiutise. Võidutöö ehitatakse 2018 suvel Lottemaa Leiutajateküla teemaparki külastajatele üle kogu maailma nautimiseks ja avastamiseks.

 

Vahvaid ideid ja mõtteid ning hästi suurt leiutamistuhinat kõigile!

18. oktoobril kirjutasid SEB pank ja Lottemaa Teemapark OÜ alla mitmeaastasele koostöölepingule, millega luuakse suur üle-eestiline leiutamisvõistlus. Leiutamisvõitlus saab alguse 16. novembril 2017, mille tegevuse õnnestumiseks annab oma toetuse ka Eesti Teadusagentuur. Võistluse eesmärk on populariseerida Eesti noorte seas ettevõtlust ja innovatsiooni. Leiutamisvõistluse võidutöö püstitatakse Lottemaa teemaparki uudistamiseks kõigile külastajatele.

 

„Lottemaa elanikud moodustavad innovaatilise ja tubli kogukonna. Nende näitel saab ettevõtluse ja innovatsiooni väärtusi viia Eesti noorteni väga edukalt juba algkoolis. Selle mängulise konkurssiga saab meie noortesse süstida ambitsioone, usku iseendasse, julgust katsetada ning teha midagi täiesti uut ja põnevat. Samuti usume, et Lottemaal on suur tulevik ning sellepärast on meil hea meel toetada ka Lottemaa teemapargi tegevuste laienemist“, kommenteerib leiutamiskonkursi loomist SEB juhatuse esimees Allan Parik.

 

„Lottemaa teemapargi, raamatute ja joonisfilmi loomise algusest alates oleme mõelnud sellele, kuidas saaks Lotte oma sõpradele veelgi lähedamal olla. Mitte ainult suvel või uue raamatu ilmumise ajal, vaid aasta ringi. Mis on see tegevus, mis hoiab meid meie lugejatega koos ja moodustab meist ühtse leiutajate kogukonna? Heade sõpradega koos mõeldes sünnivad ka väärt ideed. Seega algatame suure leiutajate konkurssi, millest saab osa võtta iga Eesti laps, kes soovib – nii nagu Lotte, viia ellu oma unistusi ja leiutada midagi eriti lahedat,“ sõnab üks Lottemaa autoritest Janno Põldma.

 

Lottemaa suur leiutamiskonkurss saab alguse 16. novembril ning oma leiutisi saavad 6- kuni 18-aastased noored esitada kuni 15. märtsini 2018 Eesti Teadusagentuuri, SEB ja Lottemaa kodulehe kaudu. Oodatud on nii individuaalsed kui ka rühmatööd ning lisainfot konkursi ja selle tingimuste kohta saab alates 16. novembrist Lottemaa kodulehelt.

 

Konkursi võitjatena valitakse välja viis parimat leiutist, mille autorid saadetakse preemiana inspireerival reisile. Viie parima seast saab publik valida oma lemmik leiutise. Võidutöö ehitatakse 2018 suvel Lottemaa Leiutajateküla teemaparki külastajatele üle kogu maailma nautimiseks ja avastamiseks.

 

Koostöölepingu allkirjastamise ja suure konkursi peatse käivitamise puhul saadab Lotte oma sõpradele ka sooja videoüleskutse:

 

SEB ja LOTTEMAA kutsuvad osalema suurel üle-eestilisel LEIUTAM…

SEB ja Lottemaa on alustamas suurt üle-eestilist LEIUTAMISVÕISTLUST, võidutöö püstitatakse Lottemaa teemaparki uudistamiseks kõigile külastajatele!Kõigest lähemalt http://lottemaa.ee/seb-ja-lottemaa-on-alustamas-suurt-ule-eestilist-leiutamisvoistlust/

Posted by Lottemaa on 18. oktoober 2017. a.

“Lotte lood”

Oktoobris televiisorikasti jõudev “Lotte lood” toob vaatajateni igapäevaselt Leiutajatekülas paistva päikese, hea tuju ja sõpruse, mis alati võidavad paha tuju ning kõik võimalikud arusaamatused. ??? Mida vahvat juhtuma hakkab, loe lähemalt artiklist!