fbpx

Jauku vasaras atpūtu garantē piedzīvojumi kopā ar ģimeni! Mūsu lieliskais draugs “Tallink” vienu Lotes zemes apmeklētāju kopā ar ģimeni aizvedīs uz Helsinkiem.  Apmeklējot Lotes zemi, noteikti aizpildiet izlozes kuponu ar savu kontaktinformāciju, un atstājiet to pie Lotes zemes ieejas vārtiem esošajā lielajā pastkastē.

Izloze notiek 2018. gada 1. augustā.

 

Lotes zemes akcija „Dodies piedzīvojumos kopā ar “Tallink”” noteikumi:

 

1. Lotes zemes patērētāju spēle „ Dodies piedzīvojumos kopā ar “Tallink” ir Lotes zemes tematiskajā parkā (Reiu ciemats, Hēdemēstes pagasts, Pērnavas apriņķis) notiekoša patērētāju spēle (turpmāk tekstā – akcija), kas notiek laika periodā no 01.07.– 31.07.2018, un kuru organizē “Lottemaa Teemapark OÜ” (turpmāk tekstā – organizators).
2.Lai piedalītos akcijā, Lotes zemes tematiskā parka apmeklējuma laikā, periodā no 01.07.-31.07.2018, ir jāaizpilda izlozes kupons un jāatstāj tas pie Lotes zemes galvenajiem vārtiem esošajā pastkastē. Akcijā piedalīšanās reižu skaits nav ierobežots
3. Akcijas balvas:
3.1 Akcijas ietvaros tiks izlozēts 1 ceļojums ar prāmi līdz 4 cilvēkiem maršrutā Tallina-Helsinki-Tallina.
3.2 Balvas izloze notiks 1.08.2018. Uzvarētāju vārdi tiks publicēti Lotes zemes mājaslapā http://test.lottemaa.ee/lv/par-mums/jaunumi/. Ar uzvarētājiem sazināsimies, izmantojot izlozes kuponā norādīto e-pasta adresi.
3.3 Akcijas balva uzvarētājam tiks izsniegta līdz 31.08.2018 (ieskaitot), un balvu var izmantot līdz 30.10.2018.
3.4 Iegūtā balva netiek aizstāta ar citu balvu, kā arī netiks kompensēta tās vērtība naudā. Balva, kuras izmantošanas termiņš ir beidzies, netiek aizvietota un termiņš netiek pagarināts.
4. Piedaloties akcijā, dalībnieks akcijas organizatoram sniedz atļauju dalībnieka personas datu vākšanai, apstrādei, izmantošanai un publicēšanai saistībā ar akciju, kā arī sniedz piekrišanu “Lottemaa teemapark OÜ” piedāvājumu saņemšanai uz e-pastu.
5. Visi ar akciju saistītie strīdi tiek risināti saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu.  Nodokļus, kas saistīti ar balvas izsniegšanu, apmaksā akcijas organizators
6. Akcijas organizatoram ir vienpusējas tiesības atcelt akciju un izbeigt balvu izsniegšanu, iestājoties nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem, nekavējoties paziņojot par to dalībniekiem ar Lotes zemes mājaslapas starpniecību.
7. Visas pretenzijas saistībā ar akcijas organizēšanu un/vai gaitu ir jānosūta rakstiski uz “Lottemaa teemapark OÜ” e-pasta adresi: info@lottemaa.ee vai pa pastu uz adresi Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa 86508, ar atslēgvārdu: akcija „Dodies piedzīvojumos kopā ar “Tallink””.

 

Akcijas “Dodies piedzīvojumos kopā ar Tallink”” izlozes uzvarētāji ir: JASPER SAKK.