fbpx

Teemapargi kodukord

Ostes pileti Lottemaa teemaparki, kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud Lottemaa teemapargi kodukorraga.

Lottemaa teemapargi PÄEVAPILETI lunastamisel Lottemaa sissepääsus saab iga külastaja käe peale TEMPLI, mis annab õiguse teemapargi külastamiseks ainult sellel kuupäeval, mil pilet lunastati.

Templi ettenäitamisel on päeva jooksul võimalik teemapargist väljuda ja siseneda ilma, et peaks uuesti piletit ostma.

Teemapargi töötajatel on õigus kontrollida templi olemasolu, selle puudumisel suunata templita külastaja pargi territooriumilt välja.

Teemapargi sissepääsus on saadaval väikelastele mõeldud ärakadumise kleebised, kuhu soovitame kirjutada lapse nimi ja lapsevanema või täiskasvanud saatja kontaktnumbri. Kleebise palume kinnitada lapse riiete peale nähtavale kohale. Nii on meil lihtsam kaduma läinud lapsevanemad üles leida.

Pargis viibivad alaealised lapsed on LAPSEVANEMA VÕI TÄISKASVANUD SAATJA VASTUTUSEL. Täiskasvanud saatja kohuseks on jälgida nendega territooriumil viibivaid lapsi. Lottemaa teemapargi meeskond ei võta vastutust ega teosta laste üle järelevalvet teemapargi territooriumil ja atraktsioonidel.

Lottemaa RANNAALA asub teemapargi territooriumilt väljas ja on avalikuks kasutamiseks. Suplemine ja ujumine omal vastutusel, teemapark ei korralda järelevalvet. Rannaalalt tagasi teemaparki sisenemiseks on vaja Lottemaa töötajale templit näidata.

Lottemaa territooriumil asuv SEIKLUSPARK on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning ronimine seiklusrajal on lubatud vaid täiskasvanu juuresolekul.

Külastajatele mõeldud Lottemaa PARKLA ON TASULINE, parklates autode järelevalvet ei teostata. Parkla on avatud suvel 9:45-18:15 ning talvel 11:45-16:15. Reklaami otstarbel pargitud autod, treilerid ning muud nähtava reklaami otstarbega pargitud sõiduvahendid, on lubatud vaid valdaja kirjalikul loal.

Palun suhtu teemapargi kõikidesse külastajatesse ning oma mängukaaslastesse SÕBRALIKULT ja VIISAKALT ning käitu vastavalt üldisele HEALE TAVALE NING KOMMETELE.

Teemaparki on KEELATUD kaasa tuua lemmikloomi, ka väikeseid ja hästi käituvaid.

Pargi territooriumil on jalgrataste, jooksurataste, ruladega, rulluiskudega, jms. sõiduvahenditega liikumine KEELATUD.

Pargi territooriumil on suitsetamine KEELATUD (välja arvatud kohas, mis on selleks kohandatud).

Pargi territooriumil on alkoholi tarbimine KEELATUD (välja arvatud toitlustuskohtades, kus on alkohoolsed joogid müügil)

KEELATUD on kahjustada või rüüstata territooriumil olevaid puid, põõsaid, lilli, seeni jms.

Kasuta teemapargi atraktsioone, mänge ja muid vahendeid HOOLIKALT NING HEAPEREMEHELIKULT.

Hoia puhtust ning PANE PRÜGI ALATI PRÜGIKASTI, jälgi prügi sorteerimise põhimõtteid.

Pargi külastajatel PALUME MITTE SISENEDA teemapargi territooriumil olevatesse hoonetesse ja ruumidesse, mis ei ole määratud üldiseks kasutamiseks, ilma teemapargi töötaja loata.

TEAVITA KOHESELT TEEMAPARGI TÖÖTAJAT, kui on juhtunud õnnetus, keegi on viga saanud või märkad midagi ohtlikku – reeglite rikkumist, uputust, tulekahju vms.

HOIA SILM PEAL oma isiklikel asjadel (kott, mobiiltelefon, võtmed jne). Lottemaa teemapark ei vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.

Vii LEITUD ESEMED teemapargi töötaja kätte. Kaotatud esemeid hoiame alles ühe kalendrikuu jooksul. Eseme kaotamisel võta meiega ühendust https://lottemaa.ee/kontakt/

Teemapargi töötajal on ÕIGUS PALUDA LAHKUDA KÜLASTAJAL, kes ei järgi eeskirjades ja kodukorras toodud nõudeid.

Teemapargi töötajad on alati valmis kodukorras olevaid nõudeid ja soovitusi selgitama. Tekkinud küsimuste või probleemide korral palume pöörduda teemapargi töötaja poole. OLEME LAHKESTI NÕUS AITAMA!

NB! Parki on paigutatud teie turvalisuse huvides turvakaamerad.