fbpx

Loterijas uzvarētājs ir LAURA KOLGA!

1. Lotes zemes patērētāju spēle „Laimē lielisku Lotte tālruni” ir Lotes zemes tematiskajā parkā (Reiu ciemats, Hēdemēstes pagasts, Pērnavas apriņķis) laika periodā no 09.–30.06.2018 notiekoša patērētāju spēle (turpmāk tekstā – akcija), kuru organizē “Lottemaa teemapark OÜ”, adrese: Reiu ciemats, Hēdemēstes pagasts, Pērnavas apriņķis 86508, Igaunija (turpmāk tekstā – organizators).

2. Lai piedalītos akcijā, Lotes zemes apmeklējuma laikā no 09.-30.06.2018, ir jāaizpilda izlozes kupons ar saviem datiem, un tas ir jāatstāj pie Lotes zemes galvenajiem vārtiem esošajā pastkastē. Akcijā piedalīšanās reižu skaits nav ierobežots.

3. Izlozes akcijas balvas.

3.1. Akcijas ietvaros 30.06 tiks izlozēts Lotte tālrunis Huawei Y3

3.2. Akcijas izloze notiks 30.06.2018 vakarā. Laimētāju vārdi 02.07.2018 tiks publicēti Lotes zemes mājaslapā www.lottemaa.ee/lv/par-mums/jaunumi/. Ar laimētāju kontaktēsimies, nosūtot vēstuli uz e-pastu, kas ir norādīts uz izlozes kupona.

3.3. Balvas tiks izsūtītas pa pastu ar ierakstītu vēstuli.

3.4. Akcijas balvas tiks izsniegtas periodā no 02.06.2018 līdz 31.08.2018 (ieskaitot).

4. Izdevumi, kas saistīti ar laimēto balvu saņemšanu, netiek kompensēti, saņemtās balvas netiek aizvietotas ar citu balvu, kā arī netiek izmaksātas naudā.

5. Ar dalību akcijā dalībnieks akcijas organizatoram sniedz tiesības saistībā ar akciju uzkrāt, apstrādāt un izmantot personas datus, kā arī publicēt dalībnieka vārdu.

6. Visi ar akciju saistītie strīdi tiek risināti saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu. Ar balvu izsniegšanu saistītos nodokļus maksā organizators.

7. Akcijas organizatoram ir vienpusējas tiesības atcelt akciju, iestājoties nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem, nekavējoties paziņojot par to dalībniekiem ar Lotes zemes mājaslapas starpniecību.

8. Visas pretenzijas saistībā ar akcijas organizēšanu un/vai gaitu ir jānosūta rakstiski uz “Lottemaa teemapark OÜ” e-pasta adresi: info@lottemaa.ee vai pa pastu uz adresi Reiu, Häädemeeste vald, Pärnumaa 86508, ar atslēgvārdu: akcija „ Laimē lielisku Lotte tālruni”