fbpx

Teemapargi külastuse reeglid

 • Ostes pileti Lottemaa teemaparki, kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud Lottemaa teemapargi üldise kodukorraga.
 • Lottemaa teemapargi päevapilet ehk tempel annab õiguse perepargi külastamiseks ainult sellel kuupäeval, millal Te templi ehk pileti lunastasite.
 • Teemapargi töötajatel on õigus kontrollida templi olemasolu, selle puudumisel suunata külastaja(d) pargi territooriumilt välja.
 • Teemapark soovitab lapse kleebisele kirjutada lapsevanema või täiskasvanud saatja kontaktnumbri.
 • Pargis viibivad lapsed on lapsevanema või täiskasvanud saatja vastutusel.
 • Lapsevanemate, eestkostjate või saatjate kohuseks on jälgida nendega territooriumil viibivaid lapsi. Lottemaa teemapargi meeskond ei võta vastutust ega teosta laste üle järelevalvet teemapargi territooriumil ja atraktsioonidel.
 • Rannaala on avalikuks kasutamiseks, suplemine ja ujumine omal vastutusel, teemapark ei korralda järelevalvet.
 • Külastajatele mõeldud parkla on tasuline, parklates autode järelevalvet ei teostata.
 • Palun suhtu teemapargi kõikidesse külastajatesse ning oma mängukaaslastesse viisakalt ja käitu vastavalt üldisele heale tavale ning kommetele.
 • Parki on keelatud kaasa tuua lemmikloomi.
 • Pargi territooriumil on jalgratastega, ruladega, rulluiskudega, jms. sõitmine keelatud.
 • Pargi territooriumil on suitsetamine ning alkoholsete jookide tarbimine keelatud (väljaarvatud kohas, mis on selleks kohandatud).
 • Keelatud on kahjustada või rüüstata territooriumil olevaid puid, põõsaid, lilli, seeni jms.
 • Kasuta teemapargi atraktsioone, mänge ja muid vahendeid hoolikalt ning heaperemehelikult.
 • Hoia puhtust ning pane prügi alati prügikasti.
 • Pargi külastajatel palume mitte siseneda territooriumil olevatesse hoonetesse, hoone osadesse või ruumidesse, mis ei ole määratud üldiseks kasutamiseks, ilma haldaja, valdaja või kasutaja loata.
 • Teavita koheselt teemapargi töötajat, kui on juhtunud õnnetus, keegi on viga saanud või märkad midagi ohtlikku – reeglite rikkumist, uputust, tulekahju vms.
 • Vii leitud esemed teemapargi töötaja kätte. Kaotatud esemeid hoiame alles ühe kalendrikuu jooksul.
 • Hoia silm peal oma isiklikel asjadel (kott, mobiiltelefon, võtmed jne). Lottemaa teemapark ei vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.
 • Teemapargi töötajal on õigus paluda lahkuda külalisel, kes ei järgi eeskirjades ja kodukorras toodud nõudeid.
 • Teemapargi töötajad on alati valmis eeskirjades ja kodukorras olevaid nõudeid ja soovitusi selgitama. Tekkinud küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda teemapargi töötaja poole. Oleme lahkesti nõus aitama!

 

*Parki on paigutatud teie turvalisuse huvides turvakaamerad.