kooli_uudis-2

 

Visi nākamie pirmklasnieki no 20. augusta līdz sezonas beigām (31.08) Lotes zemi var apmeklēt bez maksas.

 
Akcijas „Jauks skolas sākums kopā ar Telia Lotes planšetdatoru” noteikumi

 
1.Lotes zemes patērētāju spēle „ Jauks skolas sākums kopā ar Telia Lotes planšetdatoru” ir Lotes zemes tematiskajā parkā (Reiu ciemats, Tahkurannas pagasts, Pērnavas apriņķis) laika periodā no 20.08– 31.08.2016 notiekoša akcija (turpmāk tekstā – akcija), kuru organizē “Lottemaa teemapark OÜ”, adrese: Reiu ciemats, Tahkurannas pagasts, Pērnavas apriņķis 86508, Igaunija (turpmāk tekstā – organizators).
2. Akcijas ietvaros Lotes zemes apmeklējums no 20.08-31.08.2016 ir bez maksas visiem 6 līdz 8 gadus veciem bērniem, kuri rudenī sāks mācīties 1. klasē.
3. Akcijas ietvaros tiek organizēta patērētāju spēle. Lai tajā piedalītos, Lotes zemes apmeklējuma laikā no 20.08-31.08.2016, ir jāaizpilda izlozes kupons ar saviem datiem, un tas ir jāatstāj pie Lotes zemes galvenajiem vārtiem esošajā pastkastē. Akcijā piedalīšanās reižu skaits nav ierobežots.
4. Izlozes akcijas balvas:
4.1. Akcijas ietvaros tiks izlozēti 2 Telia Lotes planšetdatori un 6 ģimenes ieejas biļetes uz decembrī organizēto “Ziemas skolēnu brīvlaiku Lotes zemē”, kas notiek no 17.-22.12 un 26.-30.12.
4. 2. Akcijas izlozes notiek 24.08 un 31.08 (izlozē piedalās akcijas perioda laikā pastkastē atstātie kuponi). Vienā izlozē tiek izlozēts 1 Telia Lotes planšetdators un 3 ģimenes ieejas biļetes uz decembrī organizēto “Ziemas skolēnu brīvlaiku Lotes zemē”.
4.3. Laimētāju vārdi tiks publicēti Lotes zemes mājaslapā www.lottemaa.ee/lv/par-mums/jaunumi/. Ar laimētāju kontaktēsimies, nosūtot vēstuli uz e-pastu, kas ir norādīts uz izlozes kupona.
5. Visi ar akciju saistītie strīdi tiek risināti saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu.
6. Akcijas organizatoram ir vienpusējas tiesības atcelt akciju, iestājoties nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem, nekavējoties paziņojot par to dalībniekiem ar Lotes zemes mājaslapas starpniecību.
7. Organizators patur sev tiesības jebkurā laikā mainīt akcijas noteikumus, tostarp akcijas ilgumu.
8. Visas pretenzijas saistībā ar akcijas organizēšanu un/vai gaitu ir jānosūta rakstiski uz “Lottemaa teemapark OÜ” e-pasta adresi: info@lottemaa.ee vai pa pastu uz adresi Reiu, Tahkuranna vald, Pärnumaa 86508, ar atslēgvārdu: akcija „Jauks skolas sākums kopā ar Telia Lotes planšetdatoru”

9. Akcijas noteikumi ir publicēti mājaslapā www.lottemaa.ee/lv/par-mums/jaunumi/

 

 

Akcijas “Jauks skolas sākums kopā ar Telia Lotes planšetdatoru” planšetdatora laimētāji ir:

Hanna Sikk

Jane Raudsepp

Akcijas “Jauks skolas sākums kopā ar Telia Lotes planšetdatoru” ģimenes ieejas biļešu laimētāji ir:

Alise

Evita Evelina Malnaca

Rando Nemvalts

Liga

Hans Erik Metsis

Ilards