Visi nākamie pirmklasnieki no 19. augusta līdz sezonas beigām (31.08) Lotes zemi var apmeklēt bez maksas.

 

Akcijas „Jauks skolas sākums kopā ar Telia Lotte viedtālruni” noteikumi

 

1. Lotes zemes patērētāju spēle „ Jauks skolas sākums kopā ar Telia Lotte viedtālruni” ir Lotes zemes tematiskajā parkā (Reiu ciemats, Tahkurannas pagasts, Pērnavas apriņķis) laika periodā no 19.08– 31.08.2017 notiekoša akcija (turpmāk tekstā – akcija), kuru organizē “Lottemaa teemapark OÜ”, adrese: Reiu ciemats, Tahkurannas pagasts, Pērnavas apriņķis 86508, Igaunija (turpmāk tekstā – organizators).
2. Akcijas ietvaros Lotes zemes apmeklējums no 19.08-31.08.2017 ir bez maksas visiem 6 līdz 8 gadus veciem bērniem, kuri rudenī sāks mācīties 1. klasē.
3. Akcijas ietvaros tiek organizēta patērētāju spēle. Lai tajā piedalītos, Lotes zemes apmeklējuma laikā no 19.08-31.08.2017, ir jāaizpilda izlozes kupons ar saviem datiem, un tas ir jāatstāj pie Lotes zemes galvenajiem vārtiem esošajā pastkastē. Akcijā piedalīšanās reižu skaits nav ierobežots.
4. Izlozes akcijas balvas:
4.1. Akcijas ietvaros tiks izlozēti 3 Telia Lotte viedtālruņi un 6 ģimenes ieejas biļetes uz decembrī organizētajām “Ziemassvētku svinībām Lotes zemē”, kas notiek no 13.-20.12.2017 un 26.-30.12.2017
4. 2. Akcijas izloze notiek 31.08.17. plkst. 18.00
4.3. Laimētāju vārdi tiks publicēti Lotes zemes mājaslapā www.lottemaa.ee/lv/par-mums/jaunumi/. Ar laimētāju kontaktēsimies, nosūtot vēstuli uz e-pastu, kas ir norādīts uz izlozes kupona.
4.4. Akcijas balvas tiks izsniegtas periodā no 04.09.2017. – 25.09.2017. (ieskaitot), un balvu (Lotes zemes Ziemassvētku svinību ģimenes apmeklējums) var izmantot līdz 31.12.2017.
5. Izdevumi, kas saistīti ar laimēto balvu saņemšanu, netiek kompensēti, saņemtās balvas netiek aizvietotas ar citu balvu nedz arī samaksātas naudas izteiksmē.
6. Ar dalību akcijā dalībnieks akcijas organizatoram sniedz tiesības saistībā ar akciju uzkrāt, apstrādāt un izmantot personas datus un publicēt dalībnieka vārdu, kā arī sniedz piekrišanu “Lottemaa teemapark OÜ” piedāvājumu nosūtīšanai uz e-pastu.
6. Visi ar akciju saistītie strīdi tiek risināti saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu.
7. Akcijas organizatoram ir vienpusējas tiesības atcelt akciju, iestājoties nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem, nekavējoties paziņojot par to dalībniekiem ar Lotes zemes mājaslapas starpniecību.
8. Organizators patur sev tiesības jebkurā laikā mainīt akcijas noteikumus, tostarp akcijas ilgumu.
9. Visas pretenzijas saistībā ar akcijas organizēšanu un/vai gaitu ir jānosūta rakstiski uz “Lottemaa teemapark OÜ” e-pasta adresi: info@lottemaa.ee vai pa pastu uz adresi Reiu, Tahkuranna vald, Pärnumaa 86508, ar atslēgvārdu: akcija „Jauks skolas sākums kopā ar Telia Lotte viedtālruni”
10. Akcijas noteikumi ir publicēti mājaslapā www.lottemaa.ee/lv/par-mums/jaunumi/

 

Akcijas „Jauks skolas sākums kopā ar Telia Lotte viedtālruni ” viedtālruņa laimētāji ir :

Richard Müller

Mait Juhkamsoo

Marten Saar
Akcijas “Jauks skolas sākums kopā ar Telia Lotte viedtālruni ” Lotes zemes Ziemassvētku svinību ģimenes apmeklējuma laimētāji ir:

Amelia Liebrich

Leonhard Lossev

Rüdolfs

Rihards

Nele Grandberg

Evita Zip Lane-Berzina