Vasara ir piedzīvojumu un ceļošanas laiks! Iemūžini savu Lotes zemes apciemojumu videomateriālā, nosūti to sava “Facebook” profila laika joslā, aprakstā atzīmējot #Loteszeme, un LAIMĒ IEEJAS BIĻETI ĢIMENEI uz izgudrotāju iemīļoto laika pavadīšanas vietu – Zinātņu centru AHHAA Tartu  www.ahhaa.ee/lv

Ar labākajiem videomateriāliem dalīsimies savā “Facebook” lapā!

 
Akcijas „Lotes zemes lielais video konkurss” noteikumi

 
1. Lotes zemes patērētāju spēle „Lotes zemes lielais video konkurss” ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā akcija), kas norisinās Lotes zemes tematiskajā parkā (Reiu ciems, Tahkuranna pagasts, Pērnavas apriņķis) laika posmā 08.07.– 27.07.2016., ko organizē uzņēmums „Lottemaa teemapark OÜ”, adrese: Reiu ciems, Tahkuranna pagasts, Pērnavas apriņķis 86508, Igaunija (turpmāk tekstā organizators).
2. Lai piedalītos akcijā, laika posmā 08.07.- 27.07.2016. sava personīgā “Facebook” profila laika joslā nepieciešams augšupielādēt video par Lotes zemes apmeklējumu, tekstā atzīmējot #Loteszeme. Dalības skaits akcijā nav ierobežots.
3. Akcijas ietvaros katru nedēļu tiek izlozēta 1 balva (kopā 3 izlozes: 13.07., 20.07., 27.07.) un akcijas noslēgumā 27.07.2016. iepakojums ar limonādi „Lotte”.
3.1 Akcijas balvas ir:
3.1.1 Ieejas biļete ģimenei Zinātņu centrā AHHAA (vērtība 29 €), kas ir spēkā vienam vai diviem bērnu vecākiem un visiem šīs ģimenes nepilngadīgajiem bērniem.
3.1.2 Viens iepakojums (0,5 l tilpuma pudeles) ar limonādi „Lotte”.
3.2 Balvas izloze notiek katru nedēļu trešdienās (izlozē piedalās video, kas atsūtīti iepriekšējā nedēļā pirms izlozes datuma). Laimētāju vārdi tiks publicēti Lotes zemes mājaslapā: lottemaa.ee/lv/par-mums/jaunumi/. Ar laimētāju sazināsimies ar “Facebook” starpniecību.
3.3 Balvas laimētājiem tiks nosūtītas pa pastu ierakstītā veidā.
3.4 Akcijas balvas tiks nosūtītas laika posmā no 14.07.2016. līdz 03.08.2016. (ieskaitot). Zinātņu centra AHHAA ģimenes biļeti var izmantot līdz 30.10.2016. (ieskaitot).
4. Izdevumi, kas saistīti ar laimēto balvu saņemšanu, netiek kompensēti, saņemtās balvas netiek aizvietotas ar citu balvu nedz arī samaksātas naudas izteiksmē.
5. Ar dalību akcijā dalībnieks akcijas organizatoram sniedz tiesības saistībā ar akciju uzkrāt, apstrādāt un izmantot personas datus, kā arī publicēt dalībnieka vārdu.
6. Dalībnieks sniedz tiesības dalīties ar konkursā iesniegto video uzņēmumam „Lottemaa teemapark OÜ” piederošajos sociālo mēdiju avotos un mājaslapās.
7. Visi strīdi, kas izriet no akcijas, tiek izskatīti saskaņā ar Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem. Nodokļus, kas saistās ar balvu izsniegšanu, sedz organizators.
8. Akcijas organizators patur tiesības vienpusīgi pārtraukt akciju un izbeigt balvu izsniegšanu, ja atklājušies nepārvaramās varas (force majeure) apstākļi, to tūlītēji izziņojot Lotes zemes mājaslapā.
9. Visas pretenzijas saistībā ar akcijas organizēšanu un/ vai norisi ir jāiesniedz rakstiskā veidā, nosūtot tās uz uzņēmuma „Lottemaa teemapark OÜ” e-pastu: info@lottemaa.ee vai pastu uz adresi: Reiu küla, Tahkuranna vald, Pärnumaa 86508, Eesti, ar piezīmi „Akcija „Lotes zemes lielais video konkurss””.