tegelased-reas

Nomaskējies par kādu no Izgudrotāju ciema iedzīvotājiem un baudi Lotes zemes lielās dzimšanas dienas svinības pilnīgi BEZ MAKSAS!

 
Akcijas „Lotes zemes dzimšanas diena 25. jūlijā” noteikumi

 

 

1. Lotes zemes patērētāju spēle „Lotes zemes dzimšanas diena 25. jūlijā” ir Lotes zemes tematiskajā parkā (Reiu ciemats, Tahkurannas pagasts, Pērnavas apriņķis) 25.07.2016 notiekoša akcija (turpmāk tekstā – akcija), kuru organizē “Lottemaateemapark OÜ”, adrese: Reiu ciemats, Tahkurannas pagasts, Pērnavas apriņķis 86508, Igaunija (turpmāk tekstā – organizators).
2. Akcijas ietvaros Lotes zemes apmeklējums 25.07.2016 ir bez maksas visiem līdz 10 gadus veciem bērniem, kas ir ietērpušies kostīmā, kurš atdarina kādu no Izgudrotāju ciema iedzīvotājiem saskaņā ar zemāk minētajiem nosacījumiem.
2.1 Par kostīmā ietērpušos tiek uzskatīts bērns, kuram ir apgleznota seja, piemeklēta frizūra un apģērbs.
2.2. Kostīmam atpazīstami ir jāatspoguļo kādu no organizatora norādītajiem Izgudrotāju ciema iedzīvotājiem. Izgudrotāju ciema iedzīvotāju attēli ir norādīti šī jaunumu ziņojuma galvenē.
2.3. Par kostīmu netiek uzskatīta sejas maska.
3. Akcijas ietvaros kostīmā tērptiem personāžiem Lotes zemes apmeklējums ir bez maksas 25.07.2016.
4. Visi ar akciju saistītie strīdi tiek risināti saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu.
5. Akcijas organizatoram ir vienpusējas tiesības atcelt akciju, iestājoties nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem, nekavējoties paziņojot par to dalībniekiem ar Lotes zemes mājaslapas starpniecību.
6. Organizators patur sev tiesības jebkurā laikā mainīt akcijas noteikumus, tostarp akcijas ilgumu.
7. Visas pretenzijas saistībā ar akcijas organizēšanu un/vai gaitu ir jānosūta rakstiski uz “Lottemaa teemapark OÜ” e-pasta adresi: info@lottemaa.ee vai pa pastu uz adresi Reiu, Tahkuranna vald, Pärnumaa 86508, ar atslēgvārdu: akcija „Lotes zemes dzimšanas diena 25. jūlijā ”.
8. Akcijas noteikumi ir publicēti mājaslapā www.lottemaa.ee/lv/par-mums/jaunumi/