Baltijas valstu lielākā tematiskā parka Lotes zemes biļeti līdz 31.08. var iegādāt par 13.50 €, uzrādot Latvijas “Mans Rimi” klientu karti.

 
Akcijas „Ar “Mans Rimi” klientu karti uz Lotes zemi par izdevīgu cenu” noteikumi

 
1.Lotes zemes patērētāju spēle „ Ar “Mans Rimi” klientu karti uz Lotes zemi par izdevīgu cenu” ir Lotes zemes tematiskajā parkā (Reiu ciemats, Tahkurannas pagasts, Pērnavas apriņķis) laika periodā no 01.08– 31.08.2016 notiekoša akcija (turpmāk tekstā – akcija), kuru organizē “Lottemaa teemapark OÜ”, adrese: Reiu ciemats, Tahkurannas pagasts, Pērnavas apriņķis 86508, Igaunija (turpmāk tekstā – organizators).
2. Akcijas ietvaros Lotes zemes apmeklējuma vienas biļetes cena ar Latvijas “Mans Rimi” klientu karti, iegādājot biļeti Lotes zemē uz vietas, ir 13,50 € (parastā cena 17 €). Ar vienu Latvijas “Mans Rimi” klientu karti var iegādāties līdz 4 Lotes zemes ieejas biļetes.
3. Akcijas ietvaros iegādātās biļetes ir spēkā līdz 31.08.2016.
4. Visi ar akciju saistītie strīdi tiek risināti saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu.
5. Akcijas organizatoram ir vienpusējas tiesības atcelt akciju, iestājoties nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem, nekavējoties paziņojot par to dalībniekiem ar Lotes zemes mājaslapas starpniecību.
6. Organizators patur sev tiesības jebkurā laikā mainīt akcijas noteikumus, tostarp akcijas ilgumu.
7. Visas pretenzijas saistībā ar akcijas organizēšanu un/vai gaitu ir jānosūta rakstiski uz “Lottemaa teemapark OÜ” e-pasta adresi: info@lottemaa.ee vai pa pastu uz adresi Reiu, Tahkuranna vald, Pärnumaa 86508, ar atslēgvārdu: akcija „ Ar “Mans Rimi” klientu karti uz Lotes zemi par izdevīgu cenu”.
8. Akcijas noteikumi ir publicēti mājaslapā www.lottemaa.ee/lv/par-mums/jaunumi/