Avame 9. juuni 2018!

Juhised juhendajale

Suure leiutamisvõistluse eesmärk on sütitada lastes ja noortes leiutamiskirge, loovust ja uuendusmeelsust, sest leiutada on mõnus ja põnev ning leiutamine teeb ELU HUVITAVAKS.

Leiutamisvõistlusel saavad osaleda kõik lapsed alates eelkoolist kuni 12. klassini. Osaleda võivad ka kutsekooliõpilased, huvikoolide ja ringide lapsed. Osaleda võib nii üksi kui ka võistkonnaga, võistkonnas võib olla kuni 4 leiutajat. Appi võib tulla 1 juhendaja, kelleks võib olla klassi või huviringi õpetaja, lapsevanem, vanavanem, vanem õde-vend või kes iganes on tubli mentor, kes aitab noored leiutajad läbi leiutamise protsessi.

Kuidas olla abiks noorele leiutajale?

Kirjeldame juhendaja jaoks seda, millest võiks koosneda leiutamise protsess. Nõuannete aluseks on alustavate ettevõtete ehk start-up’ide töömeetodid, mis on tänaseks ennast tõestanud ka teistes gruppides ja organisatsioonides.

  1. Moodustage leiutamise grupp, mis koosneb kuni 4-st leiutajast. Selline liikmete arv garanteerib iga liikme maksimaalse osavõtu, tagades mõistliku töökoormuse ja kaasatuse.
  2. Korraldage gruppides eelõpet leiutamise alal. Soovitame vaadata koos üle Lottemaa leiutamisvideod ning lugeda läbi meie nõuanded leiutamiseks.
  3. Leidke eluvaldkond, mida saaks leiutisega mugavamaks või põnevamaks muuta või püstitage probleem, mida saaks leiutisega lahendada. Just see etapp on ülioluline kogu edasise leiutamisprotsessi seisukohalt. Soovitame anda noortele üks nädal aega leiutamisideede genereerimiseks. Nädalast peaks piisama selleks, et lastel tekiks 3-4 ideed leiutamise valdkonna ja teema osas.
  4. Tehke ajurünnak ideedele, mille tulemusel kõik grupi liikmed pakuvad oma ideid ilma, et keegi annaks tagasisidet või kritiseeriks. Pange kirja kõik ideed, ka kõige ootamatud neist. Laske ideede nimekirjal veidi settida, kasvõi paar päeva. Seejärel vaadake need värske pilguga üle ja valige välja 3-4 parimat ideed.
  5. Seejärel korraldage ideede prototüüpimine, ehk arutage läbi, kuidas teie idee, toode või teenus võiksid reaalses maailmas välja näha. Reeglina selgub reaalse visiooni loomise käigus 1-2 ideed, millega meeskonnal oleks lihtsam ja huvitavad edasi minna. Proovige kirjeldada oma leiutamisidee võimalikult täpselt ja detailselt ära. Arutage, kuidas ja mis puhul seda võiks kasutada? Kes oleksid selle peamised kasutajad? Eriti põhjalikult peab lähenema küsimusele Miks? Miks on teie leiutis hea?
  6. Kui idee või leiutise prototüüp on valmis, küsige neile tagasisidet inimestelt, kellele see leiutis, toode või teenus on suunatud. Tagasisidet võib küsida ka oma lähedastelt, juhul kui leiutise sihtgruppi on keeruline paika panna või tegu on liiga laialt kasutatud teenusega (nt. uue võileivavormiga). Tagasisidet on kõige parem küsida intervjuu vormis ja võimalusel panna kirja just negatiivne tagasiside, sest just see viib teie leiutist edasi.
  7. Saadud tagasiside alusel parendage oma leiutist, selle mõtet või projekti. Võimalusel looge mitu prototüüpi või projekti, et hiljem valida välja parim variant. Proovige aru saada, mis leiutise osa vajab kõige rohkem parendusi. Mis suunas oleks võimalik seda veel parendada? Poleks paha muuta oma leiutist vastavalt saadud tagasisidele ja peale uuendamist küsida jälle tagasisidet. Sellest teie töö ainult võidab.
  8. Kui parim idee on valitud ja mitu korda parendatud, vormistage selle kirjeldus, võimalusel lisage fotod või video ja esitage suurele LEIUTAMISVÕISTLUSELE. Esitamiseks tuleb töö üles laadida Eesti Teadusteagentuuri lehele. Täpsemad juhised leiutise esitamise kohta leiad leiutamiskonkursi lehelt.

Vahvaid ideid ja mõtteid ning hästi suurt leiutamistuhinat kõigile!